KroppensBalanse

Dysleksi / lese- og skrivevansker

Hva er dysleksi / lese- og skrivevansker
1970 ble det funnet ut at dysleksi stammer fra en sviktende koordinering i barndommen, og i 1980 ble det funnet ut at dysleksi skyldes en manglende integrering av høyre og venstre hjernehalvdel.
I de aller fleste tilfeller vil dysleksi være et resultat av emosjonelt stress i læringsøyeblikket. Stresset danner et blindpunkt i hjernen som hindrer ferdighet. Når en da kommer i tilsvarende situasjoner kommer kroppen i en overlevelsesituasjon fysisk og psykisk og bruker kun CIA til å handle med, = flukt. Hjernen klarer ikke å fungere.
Jeg har et spesielt program for dysleksi som er knyttet opp mot Wisc-test. Dette kompendiet er laget av Kathie Guhl og hun har stor suksess i USA med å behandle barn /unge med denne behandlingsteknikken. Se gjerne hennes hjemmeside som er http://bridgesk.com/.

Klikk her så   Wechsler intelligence scale for barn så kan du lese dokumenterte resultater fra USA

Avtalene kan gjøres enkeltvis, men jeg har laget noen ?pakkeløsninger? for barn og unge med lese- og skrivevansker.
Dysleksiprogrammet
1. DEL:
Kartlegging av stress i hjernen v/dysleksi. StressTest over ca 2 timer. (gjøres over 2 dager)
Kr: 1800,- inkludert
? Resultatgjennomgang av Stress Testen med foreldrene
? Resultatgjennomgang av vitenskapelige tester gjennomført på Dysleksiprogrammen i USA på 100-vis av              barn.
? Tilbud og spesifikasjon av behandlinger som trengs for å fjerne stress hos barnet /ungdommen
? Handlingsplan ved evt. ønske om videre gjennomføring av Dysleksiprogrammet

2 DEL : Gjennomføring av dysleksi-programmet
Målet med del 2 er å rydde bort stress for å skape ro og klarhet i hjernen for barnet og ungdommen. Dette inkluderer følgende:

  • ? Selve behandlingene av barnet/ungdommen for å fjerne stress slik at hjernen kan fungere optimalt på skolen og under læring. Dette kan bli mellom 8 til 15 ganger.
  • ? Gratis support og oppfølging pr. mail og telefon mellom behandlingene
  • ? 2 stk stress-reduksjonsbehandlinger av den ene av foreldrene som er mest involvert i barnets skolegang og læring
  • ? Full rapport på alle behandlingene

Prisen vil være avhengig av resultatet fra StressTestene. Prisen kan derfor variere fra rundt kr 7 000,- til kr 12 000,- for et 1 års program. Endelig pris blir presentert etter Fase 1 og er avhengig av hvor mye stress som ligger hos barnet. Summene kan deles opp.