KroppensBalanse

Hvordan oppstod kinesiologi?

Kinesiologi ble utviklet som system i begynnelsen av 1960-årene av den amerikanske kiropraktoren George Goodheart, som assosierte vestens kunnskap om kiropraktikk med tradisjonelle kinesisk medisin. Ut fra kliniske erfaringer med begge systemene, oppdaget Goodheart sammenhengen mellom muskler og meridianbaner. Systemet ble kalt ?Applied Kinesiology?, og han utviklet en oversikt over forbindelsen mellom ulike muskler og akupunkturmeridianer.

Ut fra denne utarbeidet han en testprosedyre og en prosedyre som kunne aktivere kroppens egne selvhelbredende krefter. Ved å sjekke disse musklene kan kinesiologen få et bilde av hva som foregår i lientens meridian-system og hvordan ulike påvirkninger som gir effekt hos vedkommende. Dessuten kan muskelsjekkingen indikere hva som har påvirket meridianene og gitt forstyrrelser.

George Goodheart hadde praksis i over 50 år i Michigan og ble forskningsdirektør for International College of Applied Kinesiology (ICAK-USA), som ble grunnlagt midt på 1970-tallet. Det er i dag mulig å ta bachelor-, master- og PHd grad i kinesiologi ved flere universiteter i Australia, Europa, Asia og USA. Kinesiologi er i dag utbredt over hele verden

Teorien om og virkemåten ved energiflyt, blokkeringer, meridianer og akupunkturpunkter vurderes som ikke-dokumenterte eller vitenskapelig beviste. Samtidig finnes det, i følge (NOU 1998:21) holdepunkter for at muskeltestingsmetodikken kan forklares ut fra nevromuskulære baner, og den blir der beskrevet virkemåter, og den blir der beskrevet som ?mulig effektiv?.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/nouer/1998/nou-1998-21/7/3/12.html?id=350730
Kilde: Kinesiologinytt 2013