KroppensBalanse

Jeg kan hjelpe deg med å få en bedre helse og Casumo livskvalitet med kinesiologi og kostholdsveieldning.

Jeg heter Hanne Svanberg Oddenes og er prof. utøvende medlem av Den norske kinesiologforening. Det vil si at jeg har mer enn 1000 timers utdannelse i faget. Min oppgave er å aktivere positive energier i din kropp så du selv er i stand til å restituere deg selv.

I tillegg er jeg kostholdveileder, naturterapeut og Thetahealer.  Det er det veldig ofte at jeg kombinerer disse behandlingsformene.

Kinesiologi er en alternativ behandlingsform Karamba som er ment som et supplement legevitenskapen.

Her er det en link om hvordan nifab (Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling)  forklarer kinesiologi:

http://www.nifab.no/behandlingsformer/flere/kinesiologi#teorigrunnlag